Обръщение от председателя на БАР

Уважаеми членова на БАР, скъпи колеги,

Както вече сигурно всички сте разбрали и видяли от последния (№4/2021) излязъл брой  на списанието ни „Рентгенология и радиология”, за съжаление тази година ще проведем само националния си конгрес. Поради съвпадане на дати на други национални конгреси, за което разбрахме в последния момент, е невъзможно да се проведе и Балкански конгрес, така че провеждането са  следващия Балкански се отлага за 2023 година, като за подробностите ще бъдете своевременно информирани.

19 Конгрес на Българската Асоциация по Радиология ще се проведе, както бе анонсирано, от 03 до 06.11.2022г в “Гранд хотел” (предишен “Новотел”) в град Пловдив. В момента организационният комитет на същия, под ръководството на проф. Дора Златерева,  подготвя програмата и останалата информация (регистрационни такси, срокове за кандидастване с научни съобщения, възможости за настаяване) която до края на месеца ще получите на пощите си и която ще бъде публикувана на сайтовете ни, във фейсбук и в следвашия брой на списанието.

Аз искам да Ви информирам, че и на този Конгрес първо ще има курс на ЕSOR  на тема „Абдоминална образна диагностика”.  Освен лекторите от ЕSOR очакваме като гости и други изтъкнати лектори от чужбина които се надявам ще повишат научното ниво на Конгреса, но за подробности ще се информирате от порграмата. Надявам се и на активното участие на Българските образни диагностици които да ни запознаят с новите си разработки. Както вече е традиция, Конгресът ще е придржен и от среща на Рентгеновите Лаборанти, членове на БАР, и на специализиращите в Образната диагностика. Ще се проведе и конкурс за трите най-добри резюмета от специализант по Образна диагностика със съответните нагади. Ще има и  традиционта техническа изложба на основните фирми доставящи апартура и консуматив, необходими за нашата работа. Разчитаме и на подготвена от  организаторите социална програма, която да направи предстоящите ни срещи по приятни.

От сега искам да напомня че този Конгрес е свързан и с отчетно-изборно ( Общо събрание, съгласно устава, за подробности на www.bulrad.bg ) събрание, на което ще трябва да се  изберат нови членове на ръководството на БАР поради изтичането на мандата, според устава, на предходното ръководство. Напомням навсички че саласно приетите поправки в Устава всекикандидат за някоя от управленските позиции сам подава заявка за това. Това е и повод да направим, ако решим, промени в нашата организация и дейност, ако се налагат такива, което е в прерогативите на Общото събрание.

Моя бъдете активни, подготвяйте научните си съобщения, постери и доклади, и следете информацията за предстоящия 19 Конгрес.

До виждане в Пловдив!

Проф. Милан Тотев дм

Председател на БАР