РЪКОВОДСТВО

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Милан Тотев milantotev@doctor.com Председател на БАР*
Елисавета Вълчева ellivae@excite.com Предходен председател на БАР*
Веселина Първанова parvanovavesselina@gmail.com Заместник председател на БАР*
Мария Недевска nedevska_maria@yahoo.com Заместник председател на БАР*
Боян Балев balevbo@abv.bg Научен секретар*
Васил Хаджидеков hadjidekov@gmail.com Главен редактор на сп.“Рентгенология и Радиология” *
Чавдар Бъчваров ch_bachvarov@yahoo.com Председател на следващия конгрес на БАР*
Силвия Цветкова sts2001@abv.bg Представител на рентгенолозите от Южна България*
Начко Тоцев nitotsev@gmail.com Представител на рентгенолозите от Северна България*

 

Участват със съвещатетелен глас по устава и

Кичка Велкова prof.velkova@gmail.com Председател на Съвета на преподавателите**
Весела Стойнова vessela_stoinova@abv.bg Председател на Българското дружество по рентгенология, **
Елена Пиперкова piperkovae@gmail.com Председател на Българското дружество по нуклеарна медицина **
Татяна Хаджиева hadjievabul@homelan.bg Председател на Гилдията на Лъчетерапевтите в България**
Илер Пеянков i.peyankov@ncrrp.org Председател на Българското дружество по радиобиология и радиационна защита**
Николета Трайкова nikoletatraikova@gmail.com Касиер на БАР*
Станимир Сираков ssirakov@bsuniers.com Председател на Българското дружество по Интервенционална рентгенология**
Галина Кирова kirovag@yahoo.com Председате на Българското дружество по кардиоторакална рентгенология**
Георги Хаджидеков jordiman76@yahoo.com Председател на Българското дружество по урорентгенология**
Лъчезар Пенев penevl@gmail.com Председател на Българското дружество по неврорентгенология**
Иво Гергов ivo_gergov@abv.bg Председател на Българско Дружество по Образна Диагностика на Гърда**
Виолета Грудева violetagroudeva@gmail.com Поредседател на Форума на специализиращите Образна диагностика**
Петранка Гагова petjagagova@yahoo.co.uk Председател на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика нуклеарната медицина и лъчетерапията**

Забележка:

* – Избира се от Общото събрание по време на редовен конгрес
** – Избира се от съответното дружество и участвува в Изпълнителното бюро по устав