XIII КОНГРЕС БАНСКО 2009

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАЩИТЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ХІІІ конгрес на Българската асоциация по радиология
3 ОКТОМВРИ 2009, БАНСКО
Първо предложение е избор на нов председател на форума на специализиращите образна диагностика.

Второ предложение е избор на двама члена на форума спeциализиращите образна диагностика.
Други – повдигна се въпроса за начина на обективизиране на броя задължителните изследвания, проведени от специализанта в рамките на плана за специализацията.
Присъстващи на събранието – 15 души
Предложени бяха: за председател – д-р Виолета Грудева, МИ-МВР, гр.София и за членове – д-р Кириакос Илиадис, УМБАЛ Св. Георги, гр. Пловдив и д-р Ралица Вучкова, МБАЛ Алехандровска, гр. София.
Други предложения – няма
Гласуване по 1ва точка – с единодушие се гласува за избирането на д-р Виолета Грудева, МИ-за председател на форума спицеализиращите образна диагностика.
Гласуване по 2ра точка -с единодушие се гласува за избирането на д-р Кириакос Илиадис, УМБАЛ Св. Георги, гр. Пловдив и д-р Ралица Вучкова, МБАЛ Алехандровска, гр. София за членове.
По 3та точка – взе се решение да се формулира запитване към съответните ръководни органи.
Присъствали:
д-р Виолета Василева Грудева – МИ – МВР София
д-р Деница Абаджиева – МБАЛ Велико Търново
д-р Ефстратиос Симеонидис – УМБАЛ Св. Георги Пловдив
д-р Здравка Атанасова Трифонова – МБАЛ Стара Загора
д-р Иван Валериев Плачков – УМБАЛ Александровска
д-р Кириакос Козмас Илиадис – УМБАЛ Св. Георги Пловдив
д-р Красен Венков Янакиев – УМБАЛСМ Пирогов
д-р Мадху Гуптан – УМБАЛ Александровска
д-р Марселла Заки Ал-Амин – УМБАЛ Александровска
д-р Мина Атанасова Димова – Болница Лозенец
д-р Нено Христовски – МБАЛ Токуда
д-р Ралица Вучкова – УМБАЛ Александровска
д-р Светлана Димитрова Петкова – МБАЛ Габрово
д-р Сидхарт Садури – УМБАЛ Александровска
д-р Тасос Алексос Александру – УМБАЛ Александровска