СТРУКТУРА

Българската Асоциация по Радиология (БАР) е наследник на Българското научно дружество по Рентгенология, Радиология и Радиобиология, основано 1937г., и обединява следните четири национални дружества, както и дружества по субспециалности:
• Българското дружество по Рентгенология и неговите подразделения:
1. Българското дружество по Интервенционална рентгенология
2. Българското дружество по Урорентгенология
3. Българското дружество по Кардиоторакална рентгенология
4. Българското дружество по Неврорентгенология
5. Българско Дружество по Образна Диагностика на Гърда
• Българското дружество по Нуклеарна медицина,
• Гилдията на Лъчетерапевтите в България,
• Българското дружество по Радиобиология и Радиационна защита.
• Българска асоциация на лаборантите в  образната диагностика нуклеарната медицина и лъчетерапията.

Към нея е и Съветът на преподавателите, обединяващ хабилитираните лица в Образната диагностика, Нуклуарната медицина, Лъчетерапията, Радиобиологията и Радиационната защита, както и Форумът на специализиращите Образна диагностика