Българска асоциация по РАДИОЛОГИЯ

Научно сдружение с идеална цел, представляващо специалисти по радиология, които практикуват в България.

1937

година на основаване

7

колективни органа

540

активни члена

Важни съобщения

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви поканим на 8 ноември на научно събитие, посветено на денят на рентгенологията.
Темата е “Ниско дозови протоколи за КТ “ и се организира съвместно с GE HealthCare и екипа на клиниката по образна диагностика в Болница Токуда.
Лекцията е отворена и безплатна за желаещите. Необходимо е само да се заяви присъствие, което може да стане по телефон, с SMS или Viber на номер 0885 388 328 / Gergana Suturska –
Regional Manager Contrast Media Софарма Трейдинг/

 

дейност

Работим за българската радиология

Българската Асоциация по Радиология (БАР) е наследник на Българското научно дружество по рентгенология, радиология и радиобиология,  основано през 1937 г.

БАР обединява различни медицински направления, изпълнявани от лекари с подходящите медицински специалности и субспециалности: рентгенология, нуклеарна медицина, лъчетерапия, радиобиология и радиационна защита, както и интервенционална рентгенология.

Съдействие при запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита и сродните специалности.

Осъществяване на дейност за развитието на научните изследвания и съдействие при професионалното развитие на специалистите в областта на образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението.

Спомагане постигането на съвременна образна диагностика, нуклеарна медицина, лъчелечение и защита на професионалните права на лицата, работещи в тези сфери.

Научни събития

International Day of Radiology

18th Congress of the Balkan Society of Radiology

Summer Heartbeats Cardiac MRI Course

добре дошли

Станете част от нашата общност

Членството в БАР е доброволно и отворено за български юридически лица и дееспособни български и чуждестранни физически лица, които работят в областта на медицинските специалности, свързани с образната диагностика и използването на йонизираща радиация в медицината, както и за други медицински и немедицински специалисти.

списание

Рентгенология и радиология

Списание „Рентгенология и радиология“ е официално научно издание на Българската асоциация по радиология.

списание

Рентгенология и радиология

Списание „Рентгенология и радиология“ е официално научно издание на Българската асоциация по радиология.