Трета Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата

Untitled-1

Третата Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата се проведе на 21 и 22 април 2023 г. в гр София.

Тази година участниците имаха възможността да чуят презентации на водещи специалисти с основен акцент върху приложението на магнитно-резонансната томография при ранното диагностициране и стадирането на рака на гърдата. В програмата на конференцията бе включен и обучителен модул “Училище по образна диагностика на гърда” за студенти, специализанти и специалисти по Образна диагностика с по-малък опит.