Членство

Членски внос

Редовни членове

100 лв.

Членският внос включва:

членски внос към БАР

членски внос към ESR

членски внос към BSR

членски внос към UEMS

абонамент за списание „Рентгенология и радиология”

Асоциирани членове на БАР

60 лв.

Членският внос включва:

членски внос към БАР

членски внос към ESR

членски внос към UEMS

абонамент за списание “Рентгенология и радиология“

Специализанти, членове на БАР

60 лв.

Членският внос включва:

членски внос към ESR

членски внос към BSR

членски внос към UEMS

абонамент за списание “Рентгенология и радиология”

Рентгенови лаборанти, членове на БАР

60 лв.

Членският внос включва:

членски внос към БАР

членски внос към ESR

абонамент за списание “Рентгенология и радиология”

Почетни членове и студенти

60 лв.

Членският внос включва:

членски внос към БАР

членски внос към ESR

абонамент за списание “Рентгенология и радиология”

Пенсионери

не се дължи такса

Плащане

Всички плащания по банков път се осъществяват по сметката на Българска Асоциация по Радиология:

IBAN: BG54BPBI79401067167701
Банков код: BPBIBGSF
При банка: Юробанк България

При всеки превод задължително се вписва:

  • основание за превод – членски внос БАР
  • имена на лицето и вида на членството в БАР
  • УИН номер

 

Членският внос се събира в края на календарна година и важи за следващата такава.