За нас

Българската Асоциация по Радиология е неполитическо, професионално, научно сдружение с идеална цел, обединяващо лица работещи в областта на образната диагностика, интервенционалната рентгенология и други сродни медицински и немедицински специалности – нуклеарна медицина, лъчелечение, радиобиология, радиационна защита и медицинска физика.

Органи на сдружението

Органите на сдружението са Общо събрание, Управителен съвет, Контролно-ревизионна комисия, Етична комисия.

Управителен съвет

Председател: Проф. Д-р Николета Трайкова, д.м.

Заместник председатели:
Доц. Д-р Мария Недевска, д.м.
Доц. Д-р Чавдар Бъчваров, д.м.
Проф. Д-р Силвия Цветкова, д.м.

Научен секретар: Проф. Д-р Дора Златарева, д.м.

Гл. редактор на Списание „Рентгенология и Радиология“:
Проф Д-р Васил Хаджидеков, д.м.

Представител за Южна България: Д-р Ваня Рибарова
Представител за Северна България: Д-р Цветелина Джендова

Председател на Конгреса на БАР 2024 г.: Проф. Д-р Радослав Георгиев, д.м.