Колективни органи

Колективни членове

Българско дружество по Интервенционална рентгенология Председател: Проф. д-р Станимир Сираков https://avm.bg/avm/
Сдружение Българско дружество по неврорентгенология Проф. Дора Златарева; Доц. Марин Пенков
Българско дружество по Кардиоторакална рентгенология Председател: Проф. д-р Камелия Генова https://www.bsctr.bg/
Българска асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия Председател: гл. ас. Петранка Гагова https://www.technician-bg.com/
Българско дружество по Нуклеарна медицина Председател: Доц. д-р Павел Бочев https://nucmedbg.com/
Гилдия на Лъчетерапевтите в България Председател: Проф. Татяна Хаджиева https://g-l-bg.org/bg/
Сдружение на младите рентгенолози „Radiology together“ Председател: Д-р Глория Адам https://www.bsctr.bg/news.html Radiology Together - Кои сме ние? Презентация Radiology Together

Работни групи и комисии

Етично-правна комисия
Научен комитет
Контролно – ревизионна комисия