Европейско училище по радиология (ESOR)

Banner_ESOR_670x430 px

Европейското училище по радиология (ESOR) е институция, изпълняваща мисията на Европейското дружество по радиология (ESR) в областта на образованието. Една от основните му цели е да подпомогне хармонизирането на радиологичното образование в Европа. С широкия си набор от дейности ESOR допълнително се стреми да повиши стандартите в областта на научната радиология, да разшири и координира учебните ресурси по целия свят и да помогне на младите рентгенолози да постигнат знанията и уменията за изпълнение на изискванията на утрешния ден.

Официален език на курса е английски език.