Европейско училище по радиология (ESOR)

Banner_ESOR_670x430-px

Курсът бе създаден като интензивна еднодневна програма, пряко свързана с Българския национален конгрес по радиология, който се проведе в периода 3-6 ноември 2022 г. Основен фокус беше поставен върху приложенията на най-новите образни техники, диагностични критерии и клинична роля на образната диагностика на черния дроб, панкреаса и жлъчните пътища. Европейски експерти в сферата осигуриха високо ниво на научната програма, съчетавайки лекции и семинари, позволяващи интерактивни дискусии по редица клинични казуси.