XX Юбилеен конгрес на Българската асоциация по радиология

Banner 670x430 px
Уважаеми Колеги!
Имам честта и удоволствието да Ви поканя на XX Юбилеен конгрес на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ по РАДИОЛОГИЯ, който ще се проведе присъствено в периода 26-29 септември в хотел Маритим Парадайз Блу  в курортен комплекс Албена.
Акцентът на това най-престижно за нашата професионална общност събитие ще бъде неврорадиологията, с непрекъснато развиващите се образни модалности, новостите в хардуера и софтуера на невроизобразяващите техники, интегрирането на изкуствения интелект в диагностиката на заболяванията на ЦНС. Дискусии и запознаване с техническите постижения и новости ще има в областта на невроинтервенциите, други раздели от образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечениет
Считам както за изключително полезно, така и приятно да посрещнем заедно това юбилейно събитие – еманация на българската рентгенологична мисъл и знание в очарователната обстановка на спокойния курортен комплекс Албена.
Вярвам, че заедно ще реализираме един ползотворен Конгрес, в който да има интересна научна полемика и ценни дискусии, полезни знания и време за отдих.
В първия ден на конгреса ще се проведе ESOR курс по спешна образна диагностика.
Заповядайте, приветстваме присъствието Ви!
Поздрави,
Доц. Д-р Радослав Георгиев, дм.
Председател на XX конгрес на БАР
УМБАЛ „Света Марина“ Варна