Българска асоциация по РАДИОЛОГИЯ

Научно сдружение с идеална цел, представляващо специалисти по радиология, които практикуват в България.

1937

година на основаване

7

колективни органа

540

активни члена

дейност

Работим за българската радиология

Българската Асоциация по Радиология (БАР) е наследник на Българското научно дружество по рентгенология, радиология и радиобиология,  основано през 1937 г.

БАР обединява различни медицински направления, изпълнявани от лекари с подходящите медицински специалности и субспециалности: рентгенология, нуклеарна медицина, лъчетерапия, радиобиология и радиационна защита, както и интервенционална рентгенология.

Съдействие при запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита и сродните специалности.

Осъществяване на дейност за развитието на научните изследвания и съдействие при професионалното развитие на специалистите в областта на образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението.

Спомагане постигането на съвременна образна диагностика, нуклеарна медицина, лъчелечение и защита на професионалните права на лицата, работещи в тези сфери.

Научни събития

XX Юбилеен конгрес на Българската асоциация по радиология

Европейско училище по радиология (ESOR)

II КУРС ПО НЕВРОРАДИОЛОГИЯ

добре дошли

Станете част от нашата общност

Членството в БАР е доброволно и отворено за български юридически лица и дееспособни български и чуждестранни физически лица, които работят в областта на медицинските специалности, свързани с образната диагностика и използването на йонизираща радиация в медицината, както и за други медицински и немедицински специалисти.

списание

Рентгенология и радиология

Списание „Рентгенология и радиология“ е официално научно издание на Българската асоциация по радиология.

списание

Рентгенология и радиология

Списание „Рентгенология и радиология“ е официално научно издание на Българската асоциация по радиология.