Българска асоциация по РАДИОЛОГИЯ

Научно сдружение с идеална цел, представляващо специалисти по радиология, които практикуват в България.

1937

година на основаване

7

колективни органа

540

активни члена

Важни съобщения

На последното си заседание Управителният съвет взе решение за издаване на индивидуални поименни идентификационни карти на членовете на БАР. Сумата за изработка и издаване на карта е 20 лв. и се заплаща еднократно /заедно с членския внос за 2023 година/.

При всеки превод на членски внос задължително се вписва:

  • основание за превод – членски внос БАР
  • имена на лицето и вида на членството в БАР
  • УИН номер

дейност

Работим за българската радиология

Българската Асоциация по Радиология (БАР) е наследник на Българското научно дружество по рентгенология, радиология и радиобиология,  основано през 1937 г.

БАР обединява различни медицински направления, изпълнявани от лекари с подходящите медицински специалности и субспециалности: рентгенология, нуклеарна медицина, лъчетерапия, радиобиология и радиационна защита, както и интервенционална рентгенология.

Съдействие при запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита и сродните специалности.

Осъществяване на дейност за развитието на научните изследвания и съдействие при професионалното развитие на специалистите в областта на образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението.

Спомагане постигането на съвременна образна диагностика, нуклеарна медицина, лъчелечение и защита на професионалните права на лицата, работещи в тези сфери.

Научни събития

18th Congress of the Balkan Society of Radiology

Summer Heartbeats Cardiac MRI Course

Трета Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата

добре дошли

Станете част от нашата общност

Членството в БАР е доброволно и отворено за български юридически лица и дееспособни български и чуждестранни физически лица, които работят в областта на медицинските специалности, свързани с образната диагностика и използването на йонизираща радиация в медицината, както и за други медицински и немедицински специалисти.

списание

Рентгенология и радиология

Списание „Рентгенология и радиология“ е официално научно издание на Българската асоциация по радиология.

списание

Рентгенология и радиология

Списание „Рентгенология и радиология“ е официално научно издание на Българската асоциация по радиология.